2015-01-29

Bakåt

FOCUS VEDPANNA ECO NATURE 40

FOCUS Eco Nature 40 är en ny och modern värmepanna som eldas med ved. Keramiskt roster och en efterbrännkammare möjliggör en hög förbränningstemperatur. Höga temperaturer ger en ren förbränning, vilket innebär att utsläppen av tjära och stoft är minimala.

Artikelnummer: 6210609
Pris: 29150 kr
Köp
Per månad: 1360,97 krInformation om delbetalning

FOCUS Eco Nature 40 är en ny och modern värmepanna som eldas med ved. Keramiskt roster och en efterbrännkammare möjliggör en hög förbränningstemperatur. Höga temperaturer ger en ren förbränning, vilket innebär att utsläppen av tjära och stoft är minimala. Dessutom kan energin som uppstår vid förbränningen utnyttjas på bästa sätt, vilket ger en verkningsgrad på 91 %.

UPPVÄRMNINGSKOMFORT FOCUS Eco Nature 40:s vedutrymme har konstruerats för 50 cm lång ved. En omgång ved förbrukas på cirka 2-2,5 timmar beroende på vedens kvalitet och påfyllningen av vedutrymmet. Automatiken i pannan stänger av rökgasfläkten när veden brunnit upp. Man behöver alltså inte besöka pannrummet efter sista påfyllningen. Pannan kopplas alltid till en ackumulator. Pumptermostaten i pannan styr en laddningsenhet som kopplas mellan pannan och ackumulatorn. Laddningsenheten ser till att temperaturen på vattnet som fylls på i pannan är tillräckligt hög.

MILJÖGODKÄND FOCUS Eco Nature 40:s konstruktion möjliggör en ren förbränning och har 91 % hög verkningsgrad. En sugande rökgasfläkt förser pannan med ett jämnt och optimalt drag och styr förbränningen genom ett keramiskt roster. En hög verkningsgrad kombinerat med en hög förbränningstemperatur minskar åtgången av ved. Samtidigt blir det enklare att värma upp pannan och rengöra den. Pannan har godkänts enligt gällande miljönormer av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.